woensdag 29 juli 2009

Kampioenschapsclubmatch te Wijchen

Onze kampioenschapsclubmatch is dit jaar eerder dan u gewend bent.
De laatste dag dat u kunt inschrijven is 23 augustus a.s.

Elke beste van het ras krijgt de titel: clubwinnaar met jaartal
De bekercompetitie start op deze kampioenschapsclubmatch. Als u wilt meedoen met deze competitie moet de hond waarmee u meedoet, deelnemen aan deze kcm.
Dat geldt ook voor baby's en pups. Deze dag kunt u weliswaar geen punten halen, maar later in het jaar wel op andere shows, als u inschrijft in de jeugdklasse.

Alles op een rijtje:
 • datum: 20 september a.s.
 • locatie: Wijchen
 • keurmeesters:
  Mw. S. Briški Cirman (Slo): Japanse Spaniel, Tibetaanse Spaniel
  Mw. I. Zwaartman: Leeuwhondje, Pekingees, Peruaanse- en Mexicaanse Naakthond; Coton de Tuléar, King Charles Spaniel
  Dhr. M. v.d. Weijer: Lhasa Apso, Bichon Frisé, Bolognezer
  Mw. K. Voye (D):Chinese Naakthond, Griffon Belge, Griffon Bruxellois, Petit Brabançon
 • start bekercompetitie 2010
 • titel per ras clubwinnaar met jaartal
 • Zijn er minimaal 20 honden ingeschreven voor uw ras, dan krijgt de beste van het ras een dubbel CAC. (baby's en pups worden niet meegeteld)
 • inschrijven: download het inschrijfformulier hier of schrijf in via www.kynoshows.nl
Tussenstand aantal ingeschreven honden van uw ras: 7
Let op: De inschrijving sluit uiterlijk 23 augustus a.s.

zaterdag 25 juli 2009


De evenementencommissie PDC heeft in overleg met het bestuur van de PDC besloten dat de jaarlijkse wandeling dit jaar op:
18 oktober 2009
gehouden wordt. De wandeling gaat door een prachtig natuurgebied nl. door de Lange Duinen te Soest, waar de honden los mogen. Nadere details over het tijdstip (’s middags) en de plaats van aanvang worden nog bekend gemaakt. De evenementencommissie, Karel van Dijk, Vincent Kraan en Martin Koetsier email: evenement.pdc@live.nl

dinsdag 14 juli 2009

Invoering RPF update

Tot op heden (13 juli) heben zich 23 leden gemeld voor deelname aan de discussie over het in te voeren Rasspecifieke Fokreglement.
Dit valt ons eerlijk gezegd een beetje tegen en we denken dat dat komt doordat mensen misschien niet goed begrijpen waarover de discussie zal gaan.
Bijgaande treft u een vragenlijst aan die wij willen gebruiken als leidraad voor de discussies.
Staan hier onderwerpen bij, waarvan u denkt "Ja, daar heb ik een mening over en die wil met anderen bespreken", meldt u zich dan a.u.b. aan voor deelname.
Ook als u geen fokker bent, maar eigenaar van "gewoon een huishondje", want ook uw mening telt mee.
Tegen de fokkers onder u wil ik zeggen: "Meldt u zich a.u.b. aan, want anders wordt het concept-RFR door een klein groepje fokkers opgesteld".
En dan lopen we het risico dat het straks niet geaccepteerd wordt door het merendeel van de fokkers van het ras en is al het werk voor niets geweest.

Met vriendelijke groeten,

Robert Brouwer
Commissie Certificering & Reglementering
Pekingees- en Dwergspanielclub

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Invoering Rasspecifiek Fokreglement

Vragenlijst t.b.v. discussie

Onderstaande vragen dienen als “kapstok” voor de discussie over het rasspecifieke fokreglement voor uw ras.
We willen ons in deze discussie vooralsnog richten op de inhoud van het RFR.
De indeling, opmaak en exacte teksten komen later aan bod.

De vragen zijn per aspect gegroepeerd. Hopelijk kunnen we ze ook per aspect bespreken en afhandelen.
Per vraag wordt in de toelichting vermeld wat ons huidige fokreglement en/of het Basisreglement Stambomen (van de Raad van Beheer) erover zegt.

Fokregels teef

In het Basisreglement Stambomen staat, dat een teef :
- niet gedekt mag worden vóór zij 16 maanden oud
- niet meer voor de eerste maal gedekt mag worden als zij 72 maanden oud is
- niet meer gedekt mag worden als zij 96 maanden oud is
- niet meer dan twee nesten binnen 24 maanden mag krijgen, waarbij de periode tussen het eerste en het tweede nest minimaal 10 maanden moet zijn
- niet meer dan vijf nesten in haar leven (in Nederland) mag krijgen.

1) Vindt u deze regels voldoende voor uw ras of moeten de criteria worden aangescherpt ?

Eerst stond er in het BRS dat de teef bij de eerste dekking niet ouder mag zijn dan 60 maanden. Op verzoek van rasverenigingen met grote rassen is daar later 72 maanden van gemaakt, omdat men vaak op veel latere leeftijd een eerste nest neemt.
De Pekingees- en Dwergspanielclub heeft voornamelijk kleine rassen. Het eerste nest wordt bij onze rassen in de regel juist op vrij jonge leeftijd genomen. Daarom hebben we die 60 maanden laten staan, maar dat kan desgewenst worden gewijzigd in 72 maanden.

Fokregels reu

2) Hoe oud moet een reu minimaal zijn vóór hij voor de fok mag worden gebruikt ?

Om aan de exterieur-eisen in ons huidige reglement te voldoen, moet de reu minimaal
9 maanden oud zijn.
Houdt u ook rekening met eventuele verplichte gezondheidsonderzoeken.

3) Zou er een maximale leeftijd voor de dekreu moeten gelden ?

4) Zou u eisen willen stellen aan de mate van verwantschap tussen reu en teef ?

5) Vindt u dat er voor een combinatie een maximaal aantal herhalingen moet gelden ?

6) Hoeveel nesten mag een reu maximaal voortbrengen
a) Per kalenderjaar
b) In zijn hele leven ?

7) Moeten er voor buitenlandse dekreuen aanvullende eisen worden gesteld ?
Zo ja, welke ?

8) Moet kunstmatige inseminatie van levende dekreuen mogelijk zijn ? Zo ja, onder welke voorwaarden ?

9) Idem, voor overleden dekreuen.

10) Moeten monorchide reuen worden uitgesloten van de fokkerij ?


Gezondheidsonderzoeken

11) Moeten er voor uw ras gezondheidsonderzoeken verplicht worden gesteld alvorens met een hond te
mogen fokken?
Zo ja, welke onderzoeken en welke consequenties wilt u verbonden zien aan de resultaten ?

Momenteel zijn alleen voor de Lhasa Apso en Coton de Tuléar oogonderzoeken verplicht.
Mogelijke onderzoeken zijn bijvoorbeeld heup- en elleboogdysplasie, patella luxatie, doofheid, PRA, cataract, distichiasis.
Consequenties kunnen zijn uitsluiting voor de fokkerij of een vereiste aan de onderzoeks-uitslag van de beoogde partner.

Er moeten niet persé consequenties worden verbonden aan gezondheidsonderzoeken.
Deze onderzoeken kunnen ook verplicht worden om eerst een goed beeld te krijgen van de stand van zaken binnen een ras. In een later stadium kunnen, als men dit op basis van de resultaten nodig acht, consequentes worden verbonden aan bepaalde uitslagen.

In 2007 is een enquête gehouden onder fokkers van uw ras met betrekking tot erfelijke gezondheidsproblemen. De (anonieme) resultaten van deze enquête zullen worden verspreid onder de deelnemers, zodat ze gebruikt kunnen worden in de discusseie.

12) Moeten lijders aan epilepsie worden uitgesloten van de fokkerij ?


Exterieur

In ons huidige fokreglement staat dat een hond tenminste tweemaal moet zijn uitgebracht op een tentoonstelling of KCM, zonder eisen te stellen aan de kwalificatie. Elke kwalificatie anders dan een diskwalificatie is dus okee.

13) Moet er een minimale kwalificatie (U – ZG – G) worden gehaald ?

Bij een aankeuring moeten de keurmeesters die minimale kwalificatie in acht nemen bij hun beslissing
of de aan te keuren hond een voldoende krijgt.

14) Moet een hond op meer of minder tentoonstellingen/KCM’s zijn uitgebracht ?


Gedrag

We kunnen gewoon opnemen dat ouderdieren moeten voldoen aan de karakterbeschrijving in de rasstandaard, maar misschien vindt u dat er meer moet worden beschreven.

15) Is het nodig dat bijvoorbeeld een gedragstest wordt afgenomen alvorens dieren mogen worden ingezet in
de fokkerij?


Pups

16) Vanaf welke leeftijd mogen pups worden afgegeven ?

Pups dienen op het moment van afgifte deugdelijk te zijn ontwormd en ingeënt. Tevens dient een, door een dierenarts, volledig ingevuld dierenpaspoort te worden afgegeven.

17) Moeten de pups nog aan bepaalde gezondheidsonderzoeken worden onderworpen voordat ze mogen worden afgegeven?

zaterdag 4 juli 2009


Hallo,

Ik ben Fu-Shing en heet nu Jyden.
Ik ben net twee daagjes bij mijn nieuwe baasje, en doe goed mijn best want ik ga ook op de hondenschool bij het baasje, wil heel goed luisteren, ook al zei mijn moeder: 'ga maar lekker het Tibetaantje uithangen bij het nieuwe baasje.'
Maar je ziet ik heb gelijk vriendjes en speel er fijn mee.
De groetjes van het kleine tibetaantje.