zondag 30 januari 2011

Dekmelding

Bij mevr. Hoof-Biemans te Chaam is op 21 januari 2011 gedekt:

Abajomy from the Magic Sunshine door Vinderhavens Norbu


Info: 0161-491844 of avhoofbiemans@hetnet.nl

Website: www.snijdershofke.com

Dekmelding

Bij mevr. Hoof-Biemans te Chaam is op 13 januari 2011 gedekt:

Byin-Lin v. 't Snijdershofke door Rimo from the Magic Sunshine


Info: 0161-491844 of avhoofbiemans@hetnet.nl

Website: www.snijdershofke.com

vrijdag 28 januari 2011

Let op! Wijziging agenda ALV

Helaas heeft ons bestuurslid Henk Kort moeten afhaken wegens ziekte.
Om hem te kunnen vervangen is agendapunt 14 gewijzigd.
Lees hier de wijziging.

De agenda vindt u in de linkerkolom.

dinsdag 25 januari 2011

Dekmelding

Bij mevr. Hoof-Biemans te Chaam is op 31 december 2010 gedekt:

Gon-Ba-Ma Pul-i-Khumri door Cintamani Dikyi

Info: 0161-491844 of avhoofbiemans@hetnet.nl

Website: www.snijdershofke.com

Dekmelding

Bij mevr. Hoof-Biemans te Chaam is op 9 januari 2011 gedekt:

Lady-Lin v. 't Burgstsehof door Cintamani Dikyi

Info: 0161-491844 of avhoofbiemans@hetnet.nl

Website: www.snijdershofke.com

donderdag 20 januari 2011

Geboortebericht.


4 reuen en 2 teven geboren op 16 januari 2011

Fokker: mevr. G. Legendal te Exloo

Moeder: Zimpo Lili van het Snijdershofke

Vader: Cintamani Terso

Info: 0591-549821 of gea.legendal@gmail.com

Website: www.hegeveld.nl


maandag 10 januari 2011

Mededeling Fokreglement/Pupinfo

Met ingang van 1 januari 2011 zijn de Rasspecifieke Fokreglementen van kracht. De regels betreffende het gebruik van buitenlandse dekreuen gaan pas gecontroleerd worden na de ledenvergadering van 16 februari 2011. Dit i.v.m. mogelijke wijziging van die regels.
Het rasspecifieke Fokreglement van uw ras kunt u vinden in de database van uw ras. De invoering van de Rasspecifieke fokreglemente geeft veel veranderingen voor de controle van de pupinfo.

Daarom is er per heden ook een nieuwe versie van het formulier voor de dek- en geboorteaangifte.

Het formulier is op een aantal punten aangepast en kan op de gebruikelijke wijze op de site van de Pekingees- en Dwergspanielclub worden gedownload.Omdat de fokreglementen van de verschillende rassen nogal van elkaar verschillen is de controle van de dek- en geboorteaangifte een flinke klus geworden. U wordt daarom met klem verzocht om het formulier tijdig en zo volledig mogelijk in te vullen.Formulieren zonder de juiste bewijsstukken van zowel tentoonstellingsbezoek als de vereiste gezondheidsonderzoeken worden niet in behandeling genomen.

maandag 3 januari 2011

Puppies geboren

3 reuen en 3 teven geboren op 15 juli 2010 (nog 1 pupje beschikbaar)


Fokker: Mevr. J.Z. Tijman-Logtenberg te Wapenveld

Moeder: Helena v.d. Oale Zandkoel'n

Vader: Cintamani Terso

Info: 038-4470620 of tijman@solcon.nl

Website: http://home.online.nl/tijmanjr/index.html

Puppies geboren

1 reu en 2 teven geboren op 6 december 2010


Fokker: mevr. Bannink-Netjes te Tonden

Moeder:Tserba de Voort van Tonden

Vader: Dedicated to Just Living my Life

Info: 0575-513157 of contact@devoortvantonden.nl

Puppies geboren

4 teven geboren op 23 december 2010


Fokker: De heer J. Dekker te Exloërveen

Moeder: Mango's Norma

Vader: Body Rocks Londonbeat

Info: 0599-671286 of huntsmoor@planet.nl

Website: www.roughmoor.nl